Phone:+86 13333092057 Email: iasos@iasos.eu
Phone: +30 6999398373 Email: coyote@iasos.eu
Εταιρεία
Προϊόντα
Υπολογιστής
Πωλήσεις
Φωτογραφίες
Δημοσιεύσεις
Τρόπος χρήσης
Επικοινωνία

Ανεμογεννήτρια κατακόρυφου άξονα: "Iasos I".
Ονομαστική ισχύς: 1 Kva
Download
Γενικές οδηγίες
Ανεμογεννήτριες τιμές, ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα, ανεμογεννήτρια κατακόρυφου άξονα, πράσινη ενέργεια, αιολική ενέργεια, ανεμόμυλος
Warranty
Οδηγίες για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης
Declaration of conformity
Οδηγίες για την πάκτωση στο τελικό σημείο εγκατάστασης
Video για "wind rose"
Οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης
Video για χρήση λογισμικού
Χρήσεις της ανεμογεννήτριας
Video "Iasos I"
Σύνδεση με την κατανάλωση και άλλες πηγές ενέργειας
Video για επιλογή μοντέλου
Δεδομένα ισχύος και διαγράμματα
Video τρόποι χρήσης
Εξοπλισμός που συμπεριλαμβάνεται στην ανεμογεννήτρια
Εξοπλισμός που ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται στην ανεμογεννήτρια
Υπολογίστε μόνος την απόδοση της ανεμογεννήτριας
Αρχική
Προηγούμενη
Κατάλογος εξαρτημάτων ανεμογεννήτριας

Επιλογή του τόπου εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας.

1.
Υπάρχουν πολλές τεχνικές για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης μιας μικρής, ανεμογεννήτριας.
Βασική επιδίωξή σας πρέπει να είναι η ανεμογεννήτρια να εγκατασταθεί σε σημείο όπου οι άνεμοι είναι όσο το δυνατόν ισχυρότεροι και συχνότεροι.
Μην προσπαθείτε να εντοπίσετε το καταλληλότερο σημείο εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας φορητά ανεμόμετρα. Είναι μάταιο. Οι αγρότες, οι ψαράδες και οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν καλύτερα τα σημεία όπου οι άνεμοι είναι ισχυρότεροι και συχνότεροι. Συμβουλευτείτε τους...
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.iasos.eu, ώστε να κατεβάσετε videos με συμβουλές σχετικά με την επιλογή του καλύτερου σημείου για την εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας.
Γενικά ισχύουν οι εξής απλές αρχές:
- Στο σημείο εγκατάστασης, περιμετρικά και κοντά στην ανεμογεννήτρια, να μην υπάρχουν εμπόδια στην ροή του ανέμου. Η ανεμογεννήτρια "Iasos" μπορεί να λειτουργεί το ίδιο αποδοτικά με οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν έχει ο άνεμος. Συνεπώς δεν είναι αρκετό να μην υπάρχουν εμπόδια μόνον προς την κατεύθυνση, από την οποία πιστεύετε οτι συνήθως φυσά ο άνεμος. Αν ακολουθήσετε μια τέτοια λογική, η απόδοση της ανεμογεννήτριας θα είναι πολύ μειωμένη.
- Όσο υψηλότερα από το έδαφος βρίσκεται η ανεμογεννήτρια, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η απόδοσή της, διότι όσο αυξάνει το ύψος, αυξάνει και η ταχύτητα του ανέμου. Όμως δεν χρειάζεται να καταφύγετε σε υπερβολές, κατασκευάζοντας ειδικά βάθρα και πυλώνες. Ο στρόβιλος της ανεμογεννήτριας, ούτως ή άλλως απέχει από το έδαφος περισσότερο από 2,5 m. Αν παρόλα αυτά αποφασίσετε να κατασκευάσετε υπερυψωμένο βάθρο, συμβουλευτείτε ειδικό μηχανικό.
- Από τις τρείς επόμενες μεθόδους επιλογής σημείου εγκατάστασης μιας ανεμογεννήτριας, σας προτείνουμε την δεύτερη ή την τρίτη μέθοδο:
a.
Η πρώτη μέθοδος, η επιστημονική μέθοδος, στηρίζεται σε λεπτομερείς μετρήσεις του αιολικού δυναμικού της περιοχής όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η ανεμογεννήτρια. Απαιτεί πολλούς μήνες επιστημονικής έρευνας και είναι δαπανηρή. Αυτή την μέθοδο ακολουθούν μεγάλες εταιρείες που σκοπεύουν να επενδύσουν πολλά χρήματα εγκαθιστώντας ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα στις κορυφές των βουνών. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι πως τα αιολικά δεδομένα αφορούν το σημείο εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας και όχι κάποιο άλλο σημείο ή μια ευρύτερη περιοχή.
b.
Η δεύτερη μέθοδος είναι επίσης επιστημονική, αλλά έχει σχεδόν μηδενικό κόστος. Σε αυτή την μέθοδο χρησιμοποιούμε τα αιολικά δεδομένα, όπως αυτά απεικονίζονται στο "wind rose" της περιοχής η οποία είναι πλησιέστερα στο σημείο στο οποίο θα εγκατασταθεί η ανεμογεννήτρια. Τα αποτελέσματα, που προκύπτουν, χρησιμοποιώντας αυτή την μέθοδο εκτίμησης του αιολικού δυναμικού, έχουν μια μικρή μόνον απόκλιση από την πραγματικότητα και υπόκεινται σχεδόν στην ίδια πιθανότητα επαλήθευσης, όπως και τα δεδομένα της προηγούμενης μεθόδου. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι οτι το "wind rose" πιθανότατα αφορά μια περιοχή που βρίσκεται αρκετά μακριά από το σημείο εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας. Για παράδειγμα, είναι εύκολο να προμηθευτείτε το "wind rose" του πλησιέστερου αεροδρομίου (το οποίο κατά κανόνα βρίσκεται σε πεδιάδα), αλλά ο τόπος εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας όχι μόνο να απέχει από το αεροδρόμιο, αλλά να βρίσκεται στην άλλη πλευρά ενός λόφου...
Για να εξάγετε τα αιολικά δεδομένα από το "wind rose" και να τα χρησιμοποιήσετε ώστε να κάνετε εκτιμήσεις σχετικά με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν να παραχθούν από την ανεμογεννήτρια "Iasos", θα πρέπει να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας το ειδικό δωρεάν λογισμικό και τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. Μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα μας και σχετικό video.
Το "wind rose" είναι κυκλικό διάγραμμα και μοιάζει με αυτό της επόμενης εικόνας.
wind rose, διάγραμμαροή ανέμου, ανεμογεννήτρια
c.
Η τρίτη μέθοδος στηρίζεται στην χρήση μιας και μόνον παραμέτρου, εκείνης της "μέσης ετήσιας ταχύτητας ανέμου".
Από την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σας προσπαθήστε να εξασφαλίσετε κάποιον χάρτη αιολικού δυναμικού της περιοχής σας (ετήσιας περιόδου). Προσπαθήστε ώστε ο χάρτης να αναφέρεται σε όσο το δυνατόν πιο πρόσφατο έτος. Ο χάρτης αιολικού δυναμικού μοιάζει με τον χάρτη της επόμενης εικόνας.
Μέση ταχύτητα ανέμου, ανεμογεννήτρια
Είναι πολύ εύκολο και χωρίς κόστος ο κάθε ένας να εντοπίσει στους μετεωρολογικούς χάρτες την μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου της περιοχής του. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι, ότι η μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου κάθε περιοχής, δεν ισχύει ομοιόμορφα σε κάθε ένα γεωγραφικό σημείο της συγκεκριμένης περιοχής. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές από το ένα γεωγραφικό σημείο στο άλλο, στην διάρκεια και ένταση των ανέμων, ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους. Μετακινώντας το σημείο εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας, έστω για λίγα μέτρα, ίσως επιτύχετε σημαντική διαφορά στο αιολικό δυναμικό.

2.
Μπορείτε να εγκαταστήσετε την ανεμογεννήτρια μακριά από το σημείο κατανάλωσης.
Σε αυτή την περίπτωση, είναι προτιμότερο να εγκαταστήσετε τον "charger controller", τις μπαταρίες και το "inverter" στο μικρό δωμάτιο που βρίσκεται στην βάση της ανεμογεννήτριας. Αυτό σημαίνει οτι από την ανεμογεννήτρια θα παίρνετε 220 ACV, δηλ., το "τελικό ηλεκτρικό ρεύμα" προς κατανάλωση.
Να λάβετε υπόψη οτι, αφενός το δωμάτιο στην βάση της ανεμογεννήτριας δεν είναι στεγανό και αφετέρου είναι πολύ εύκολο να παραβιαστεί από κάποιον.
Συνδέσετε την ανεμογεννήτρια με την κατανάλωση (για παράδειγμα την κατοικία σας) χρησιμοποιώντας ένα απλό καλώδιο τριών αγωγών (για το σενάριο που παίρνετε από την ανεμογεννήτρια 220 ACV). Η διατομή των αγωγών εξαρτάται από την απόσταση ανάμεσα στην ανεμογεννήτρια και το σημείο κατανάλωσης (για παράδειγμα την κατοικία σας).
Ο επόμενος πίνακας θα σας βοηθήσει στο να επιλέξετε την σωστή διατομή καλωδίου.

Διατομή καλωδίου: mm2
1,5
2,5
4
6
10
16
25
Απόσταση: m
40
70
120
180
300
470
710
Αντίθετα, αν επιλέξετε να τοποθετήσετε το "inverter" και τις μπαταρίες σε κάποιο άλλο χώρο, τότε θα παίρνετε από την ανεμογεννήτρια 48 DCV το ηλεκτρικό ρεύμα δηλ., που είναι απαραίτητο για την φόρτιση των μπαταριών. Σε αυτή την περίπτωση τα καλώδια που χρειάζεστε είναι πολύ ακριβά και πιθανά δεν σας συμφέρει να τοποθετήσετε την ανεμογεννήτρια μακριά από το σημείο που βρίσκονται οι μπαταρίες.
Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει το γενικό λογικό διάγραμμα συνδεσμολογίας της ανεμογεννήτριας "Iasos".
Συνδεσμολογία ανεμογεννήτριας

Ανεμογεννήτριες, ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα, ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα, οικιακές ανεμογεννήτριες, ανεμογεννήτρια για σπίτια, ανεμογεννήτρια για κατοικίες, ανεμόμυλος, μικρή ανεμογεννήτρια, ανεμογεννήτρια για ξενοδοχεία, ανεμογεννήτρια για μικρά εργοστάσια,
αιολική ενέργεια, πράσινη ενέργεια, ενέργεια από τον άνεμο, ανεμογεννήτρια με πολύ λίγο αέρα
Ανεμογεννήτριες, ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα, ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα, οικιακές ανεμογεννήτριες, ανεμογεννήτρια για σπίτια, ανεμογεννήτρια για κατοικίες, ανεμόμυλος, μικρή ανεμογεννήτρια, ανεμογεννήτρια για ξενοδοχεία, ανεμογεννήτρια για μικρά εργοστάσια,
αιολική ενέργεια, πράσινη ενέργεια, ενέργεια από τον άνεμο, ανεμογεννήτρια με πολύ λίγο αέρα
Ανεμογεννήτριες, ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα, ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα, οικιακές ανεμογεννήτριες, ανεμογεννήτρια για σπίτια, ανεμογεννήτρια για κατοικίες, ανεμόμυλος, μικρή ανεμογεννήτρια, ανεμογεννήτρια για ξενοδοχεία, ανεμογεννήτρια για μικρά εργοστάσια,
αιολική ενέργεια, πράσινη ενέργεια, ενέργεια από τον άνεμο, ανεμογεννήτρια με πολύ λίγο αέρα