Phone:+86 13333092057 Email: iasos@iasos.eu
Phone: +30 6999398373 Email: coyote@iasos.eu

Εταιρεία
Προϊόντα
Διαγράμματα
Πωλήσεις
Φωτογραφίες Video
Δημοσιεύσεις
Τρόπος χρήσης
Επικοινωνία

Πως μπορεί κάποιος να γίνει συμπαραγωγός
Ανεμογεννήτριες
  WIND GENERATOR, VERTICAL AXIS
Γεννήτριες
 
Ελεγκτής φόρτισης
 
Κεντρικός ελεγκτής
 
Gear box
 
 
 
ΠΙΣΩ
ΑΡΧΙΚΗ

Συμπαραγωγή.
Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε συμπαραγωγός της ανεμογεννήτριάς μας, κάντε κλικ εδώ για να λάβετε το ερωτηματολόγιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, στείλτε το με email στην εταιρεία IASOS S.A.
Στην συνέχεια θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Οι λόγοι για τους οποίους η εταιρεία IASOS S.A., από τον Μάρτιο του 2022, αποφάσισε να στραφεί στην συμπαραγωγή, είναι οι εξής:
1. Το κόστος για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, από το 2021 και μετά, έγινε πλέον ανεξέλεγκτο και απρόβλεπτο. Αυτό έχει σημαντικές αρνητικές συνέπιες στο τελικό κόστος της ανεμογεννήτριας. Ο όγκος μιας ολοκληρωμένης ανεμογεννήτριας, ακόμη και όταν δεν είναι πλήρως συναρμολογημένη, είναι πολλαπλάσιος από τον όγκο των επιμέρους εξαρτημάτων, όταν αυτά δεν έχουν συγκολληθεί και έστω επιμέρους συναρμολογηθεί.
2. Ο νέος ψυχρός πόλεμος, που ήδη μαίνεται ανάμεσα, αφενός στις αποκαλούμενες δυτικές χώρες και αφετέρου την Κίνα και την Ρωσία αυξάνει το ρίσκο στις διεθνείς πωλήσεις έτοιμων τελικών προϊόντων. Οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο οι ισχυρές χώρες του κόσμου μπορούν να επιβάλουν εμπάργκο η μια στην άλλη, καθιστώντας αδύνατη την πώληση κάποιων έτοιμων προϊόντων στην διεθνή αγορά. Ακόμη και αν κάτι τέτοιο χαρακτηρίζεται ακραία σύγκρουση και μοιάζει σενάριο με όχι μεγάλη πιθανότητα επαλήθευσης, η επιβάρυνση των έτοιμων προϊόντων που εισάγονται σε μια χώρα, σε κάθε περίπτωση θα εξελίσσεται αυξανόμενη. Κάθε χώρα θα επιβάλει δασμούς στα εισαγόμενα έτοιμα προϊόντα, προσπαθώντας να προστατεύσει την δική της οικονομία. Τα εξαρτήματα όμως κάθε προϊόντος, ημιτελή ή όχι, θα μπορούν και θα συνεχίζουν να εισάγονται με σχετικά μικρούς δασμούς. Ο εισαγωγέας, στην περίπτωση της συμπαραγωγής, δεν θα είναι απλά ένας "έμπορος - εισαγωγέας", αλλά ένας βιομηχανικός παραγωγός, ο οποίος θα απασχολεί προσωπικό, θα πληρώνει φόρους στην πατρίδα του και γενικά θα προσθέτει αξία, ώστε να παραχθεί το τελικό προϊόν. Ταυτόχρονα το τελικό προϊόν, δεν θα είναι πλέον made in China, αλλά θα είναι προϊόν που επίσημα θα χαρακτηρίζεται σαν παραγόμενο στην χώρα του συμπαραγωγού. Κάθε χώρα του κόσμου, υποστηρίζει και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις παραγωγικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο έδαφός της.
3. Η Κίνα είναι ήδη μια ανεπτυγμένη χώρα και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Αυτό, εκτός των άλλων, σημαίνει οτι το κόστος παραγωγής στην Κίνα θα αυξάνει πλέον διαρκώς. Αντίθετα, πολλές άλλες χώρες διαθέτουν ήδη συγκριτικά πλεονεκτήματα στο κόστος παραγωγής, όπως για παράδειγμα η Τουρκία, το Βιετνάμ το Μεξικό κ.λπ. Με την μέθοδο της συμπαραγωγής είναι εφικτό τα επιμέρους εξαρτήματα της ανεμογεννήτριας να παράγονται σε πολλές διαφορετικές χώρες, ανάλογα με το κόστος. Σταδιακά, δηλ., ο συμπαραγωγός θα μπορεί εκτός από το να ολοκληρώνει την παραγωγική διαδικασία των ανεμογεννητριών, τις οποίες θα πουλά στην χώρα του, να παράγει και κάποια από τα επιμέρους εξαρτήματα των ανεμογεννητριών, τα οποία να πουλά εξάγοντάς τα στους άλλους συμπαραγωγούς, στις άλλες χώρες.
4. Η τελική συναρμολόγηση της ανεμογεννήτριας, στον χώρο που επιθυμεί ο πελάτης - χρήστης, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό. Η σχετική εκπαίδευση προσωπικού στις εγκαταστάσεις ενός κοινού "εμπόρου - εισαγωγέα" είναι δαπανηρή και αναποτελεσματική. Επειδή για την συναρμολόγηση χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις εξειδικευμένοι τεχνίτες, ο "έμπορος - εισαγωγέας" για να συντηρεί αυτούς τους τεχνικούς έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος από ότι ο συμπαραγωγός. Ο "έμπορος - εισαγωγέας" έχει μεγάλο κόστος για να προσφέρει μόνιμη απασχόληση σε αυτούς τους εργαζόμενους, τους οποίους δεν χρειάζεται καθημερινά. Αντίθετα ο συμπαραγωγός θα μπορεί να χρησιμοποιεί για την τελική συναρμολόγηση τεχνικούς που ήδη εργάζονται καθημερινά στο δικό του εργοστάσιο.
5. Για να μετατραπεί ένας "έμπορος - εισαγωγέας" σε συμπαραγωγό, δεν απαιτείται να επενδύσει σε εξοπλισμό, ιδιαίτερα μεγάλα κεφάλαια. Με απλά, κοινά εργαλεία μπορεί να ολοκληρώνει την παραγωγική διαδικασία. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής για τον συμπαραγωγό, είναι το κόστος αμοιβής των τεχνικών εργαζομένων. Το εργοστάσιο της IASOS στην Κίνα, έχοντας επενδύσει μεγάλα κεφάλαια σε βιομηχανικό εξοπλισμό, απαλλασσόμενο από τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας που δεν χρειάζονται εξελιγμένο εξοπλισμό, θα μπορέσει να αυξήσει την παραγωγική του ικανότητα καλύπτοντας ακόμη μεγαλύτερο μέρος από την υπάρχουσα παγκόσμια ζήτηση για την ανεμογεννήτρια.
6. Ο συμπαραγωγός θα απασχολεί ούτως ή άλλως κάποιο αριθμό τεχνικών εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι το κόστος για αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών προβλημάτων στους πελάτες, θα είναι πολύ μικρότερο από το να προσφέρει αυτή την υποστήριξη η IASOS S.A.
7. Συναρμολογώντας την ανεμογεννήτρια στην τελική της θέση, το έργο του συμπαραγωγού δεν τελειώνει εκεί. Για να γίνει χρηστική η ανεμογεννήτρια απαιτούνται ακόμη inverter και μπαταρίες. Συνεπώς το οικονομικό όφελος για τον συμπαραγωγό δεν περιορίζεται απλά στο κέρδος από την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά προστίθεται το κέρδος από την εμπορία inverters και μπαταριών.
8. Η νοοτροπία και ο τρόπος σκέψης ενός "εμπόρου - εισαγωγέα" χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να αγοράσει όσο το δυνατόν πιο φτηνά και να πουλήσει όσο το δυνατόν πιο ακριβά. Για αυτό το λόγο οι συνεργασίες με αποκλειστικούς πωλητές ("εμπόρους - εισαγωγείς") ανά περιοχή, αποδεικνύονται συχνά βραχυχρόνιες. Δεν έχουν επενδύσει τίποτα σε πάγια, δεν έχουν ισχυρούς δεσμούς με τον παραγωγό, δεν έχουν τους ίδιους στόχους με τον παραγωγό. Αντίθετα ο συμπαραγωγός γίνεται μέλος μιας οικογένειας τα μέλη της οποίας έχουν κοινούς στόχους και επιδιώξεις. Όταν ο συμπαραγωγός είναι ελεύθερος να πουλά, στην τιμή που είναι η καλύτερη κατά την γνώμη του, στην αγορά στην οποία εκείνος απευθύνεται, μεγιστοποιεί το κέρδος του και μπορεί να χρησιμοποιήσει το κέρδος του για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και μείωση του κόστους παραγωγής.

Ο ενδιαφερόμενος για συνεργασία - συμπαραγωγή, θα πρέπει να διαθέτει τα εξής:
1. Ήθος.
2. Πάθος για την προστασία του περιβάλλοντος.
3. Τεχνικές γνώσεις.
4. Εγκαταστάσεις (στεγασμένος χώρος) τουλάχιστον 500 τετραγωνικά μέτρα, με εύκολη πρόσβαση μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων για την παραλαβή containers.
5. Βιομηχανική άδεια λειτουργίας, για παραγωγή ανεμογεννητριών.
6. Κεφάλαια για αγορά του απαραίτητου βιομηχανικού εξοπλισμού.
7. Κεφάλαια για την αγορά εξαρτημάτων των ανεμογεννητριών.
8. Κεφάλαια για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών.

Για να εκδηλώσει κάποιος ενδιαφέρον για συνεργασία με συμπαραγωγή, θα πρέπει να συμπληρώσει το συνημμένο ερωτηματολόγιο και να το στείλει στο email της IASOS S.A. Αν η IASOS S.A., ενδιαφέρεται για την συγκεκριμένη συνεργασία, τότε θα του αποσταλούν όλες οι οικονομικές και τεχνικές πληροφορίες που αφορούν την συμπαραγωγή, ώστε να αποφασίσει αν θα υποβάλει τελικό αίτημα συνεργασίας.